Dodávky elektrickej energie

Spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o. plánuje vstup na veľkoobchodný trh s elektrinou na území Slovenskej republiky.

Cieľom spoločnosti je v blízkej budúcnosti zabezpečiť svojim zákazníkom okrem dodávok zemného plynu taktiež aj dodávky elektriny. Sprehľadniť tak ich energetické riešenie otázok zaslaním komplexnej ponuky a následným dodaním energií pre ich fungovanie, ktoré im vyrieši jedna spoločnosť a tou je VEMEX ENERGO s.r.o.

Týmto spôsobom bude nášmu zákazníkovi pri kombinácii plyn a elektrina zabezpečený individuálny prístup pri tvorbe ceny a tým aj jeho spokojnosť.