Otvorili prvú neverejnú plniacu stanicu CNG v Zlatých Moravciach

Zlaté Moravce, 30. apríla 2015

Spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., slávnostne uviedla do prevádzky prvú neverejnú plniacu stanicu CNG v Zlatých Moravciach. Návratnosť investície sa očakáva už v priebehu 2 rokov.
Novú CNG stanicu otvorili, slávnostným prestrihnutím pásky za účasti významných hostí, Ing. Štefan Koman, generálny riaditeľ VEMEX ENERGO s. r. o. a Josef Kotek, konateľ spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, spol. s.r.o. „Investícia do tejto stanice podčiarkuje zameranie spoločnosti na neustále zefektívňovanie prevádzky našich výrobných závodov. Je tiež jednou z mnohých našich aktivít, ktoré prispievajú k trvale udržateľnému životnému prostrediu,“ hovorí J. Kotek.
Modulárna jedno kompresorová plniaca stanica CNG (poznámka pre redakciu: Compressed Natural Gas – stlačený prírodný plyn) je určená na rýchle plnenie vysokozdvižných vozíkov stlačeným prírodným zemným plynom. Vo výrobnom závode v Zlatých Moravciach sa pomocou vysokozdvižných vozíkov nepretržite manipuluje s tehlami a paletami s prekladmi a stropnými nosníkmi. Naplnenie jedného vozíka trvá približne 7 minút a táto náplň vydrží 5 až 6 hodín. Spoločnosť počíta s úsporou nákladov na pohonné hmoty vysokozdvižných vozíkov vo výške 60 %. Technológie CNG v tehliarskom priemysle majú svoj význam aj z hľadiska ekologickej prevádzky bez emisií zo spaľovacích naftových motorov a nižšej hlučnosti. Vďaka moderným technológiám bude spotreba jednotlivých vozíkov prehľadnejšia a dostupná online.
Náklady na servis a elektrinu pre kompresor plniacej stanice CNG typu Green line TB 20 840 predstavujú menej ako 10 centov na m³. To predstavuje takmer 25 000 eur úspor ročne, na palive oproti predošlému riešeniu. Návratnosť investície sa očakáva už v priebehu 2 rokov.
Slávnostným spustením prevádzky novej CNG stanice sprevádzal skúsený moderátor Roman Bomboš. Hostia tiež využili možnosť navštíviť a prezrieť si z blízka výrobný závod v sprievode odborníkov zo spoločnosti Wienerberger.