Zasadanie IBC - Výboru pre priemysel a výstavbu

Dňa 23.10.2015 sa pod organizačnou záštitou skupiny spoločností VEMEX, v moderných priestoroch spoločnosti SPP, a.s. v Bratislave uskutočnilo 54. zasadanie „Výboru pre priemysel a výstavbu“, ktoré je súčasťou medzinárodnej organizácie International Business Congress. Organizácia IBC združuje medzinárodné finančné a energetické organizácie z celého sveta a jej história siaha do začiatku 90. rokov. Na čele organizácie IBC stojí predseda, pán Alexej B. Miller zo spoločnosti PAO GAZPROM.

Spoluorganizátorom tohto vysoko odborného podujatia bola spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o. v spolupráci s ďalšími významnými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom energetickom trhu ako NAFTA, a.s., SPP, a.s., eustream, a.s. a SPP - distribúcia a.s.
Okrem exkurzie do centrálneho areálu podzemného zásobníka plynu Gajary a sprievodného programu pre členov výboru a pozvaných hostí bola organizovaná konferencia s ústrednou témou Vedecký výskum a vývoj ako základ pre budúce technické riešenia v oblasti energetiky.

Konferenciu otvorili predseda Výboru pre priemysel a výstavbu, člen vedenia PAO GAZPROM Oleg E. Aksiutin a podpredseda predstavenstva spoločnosti SPP, a.s. Pierre Poncik. Viac ako stovku pozvaných hostí privítali aj zástupcovia spoločností VEMEX s.r.o. pán Dušan Randuška, konateľ spoločnosti, a generálny riaditeľ VEMEX ENERGO s.r.o. pán Štefan Koman.

Blok prednášok otvoril pán Oleg E. Aksiutin príspevkom o programe rozvoja inovácií v spoločnosti GAZPROM s uvedením konkrétnych výsledkov aplikovania inovatívnych riešení a prístupov v praxi a celkovej efektívnosti inovačných projektov. Prítomných zároveň informoval o spustení pilotného partnerského programu spoločnosti GAZPROM s malými a strednými podnikmi v oblasti výskumu a vývoja.

Nemenej prínosným bol príspevok riaditeľky predaja spoločnosti Honeywell v Ruskej federácii Lucine Mkhitaryan, o vysoko technologických riešeniach a produktoch spoločnosti Honeywell aplikovaných v projektoch rozvoja a zefektívnenia automatizovaných systémov riadenia.

Súčasnému trendu v oblasti financovania výskumu, vývoja a inovácií ako aj hodnoteniu efektívnosti takýchto investícií sa venoval príspevok vedúceho Riaditeľstva pre vedu a techniku spoločnosti GAZPROM, Maxima Nedzvetského.

Posledným zahraničným prednášajúcim bol zástupca predsedu Výboru pre priemysel a výstavbu, prof. Vladimir A. Gračev s príspevkom o vedeckých základoch energetiky, nových vedeckých perspektívach v tejto oblasti ako aj o problematike zachovania bezpečnosti v technosfére.

Obohacujúcimi boli nielen príspevky vyššie spomínaných prednášajúcich, ale aj vystúpenia predstaviteľov slovenských spoločností, ako eustream, a.s. – Jána Horníka, o prevádzke kompresných staníc, Ladislava Goryla z NAFTA, a.s. o podzemnom zásobníku zemného plynu v Gajaroch, a Rastislava Preleca z SPP - distribúcia, ktorý hovoril o správe aktív v ich spoločnosti.

Konferencia bola zo strany účastníkov hodnotená vysoko pozitívne a to hlavne po odbornej stránke. Zasadania tohto typu, za účasti jednej z najvýznamnejších plynárenských firiem na svete, sú a vždy budú prínosné pre energetickú fundovanú verejnosť s možnou konfrontáciou jednotlivých expertných pohľadov na budúce stratégie a plány rozvoja v tomto segmente.    

Sme radi, že sa spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o. mohla spolupodieľať na organizácii tohto významného podujatia a  takto sa stať akýmsi sprostredkovateľom nových cenných stretnutí domácich a zahraničnými predstaviteľov a odborníkov plynárenského priemyslu.

Organizačný tím VEMEX ENERGO s.r.o.