Ideálne palivo

Mário Matušinec pracuje v spoločnosti Vemex energo ako riaditeľ nákupu a logistiky. Popri tom si však, najmä pre svoj entuziazmus, zobral pod palec aj rozvoj využitia stlačeného zemného plynu (CNG) ako paliva v autách. Skúseností s témou má na rozdávanie.

Prečo sa firma, veľkoobchodník s plynom, rozhodne pre aktivity pri propagácii paliva pre autá?

- V prvom rade nás veľmi povzbudil úspech, ktorý sme dosiahli pri výstavbe čerpacích staníc na CNG v Čechách. Tam máme až 20 čerpačiek, ľudia si zvykli, používajú ich. Sme presvedčení, že rovnaký úspech dokážeme zopakovať aj na Slovensku. Okrem toho aj na Slovensku už máme veľkých firemných klientov, ktorým sme pomohli nielen pri dodávke zemného plynu na vykurovanie, ale aj pri uskutočnení konverzie flotily áut na ekologickejšie palivo. Našim vlastníkom je v konečnom dôsledku najväčší producent zemného plynu na svete. A najväčší sa stanete len tým, že si budete všímať potreby a požiadavky každého zo svojich zákazníkov.

Predstavme si človeka, ktorý chce kúpiť auto. Môže si vybrať model spaľujúci CNG s tlakovými nádržami namiesto rezervy a s polročným poradovníkom alebo čisto benzínové auto hneď. Prečo by mal ísť do toho prvého auta?

- Lebo je ekologickejšie. Zemný plyn po vyťažení a vyčistení už netreba nijak zvlášť upravovať - nič sa nedestiluje, nekrakuje, nerafinuje. Do stlačeného zemného plynu teda netreba dodávať nijaké významné množstvo energie, aby sme mohli využiť energiu v plyne ukrytú. CNG ako palivo je aj veľmi výhodný z hľadiska tvorby emisií - pri jeho spaľovaní sa netvoria žiadne úlety pevných častíc, veľmi nízke sú aj ostatné sledované parametre. Pre konvenčné palivá, ako je nafta, benzín alebo LPG, sú emisie CNG nedosiahnuteľné.

Druhým významným dôvodom pri rozhodovaní sa v prospech CNG ako paliva, je jeho cena. Aj v porovnaní s jazdením na LPG je CNG o 10 percent lacnejšie. Oproti benzínu úspora prekračuje 50 percent.

Takže zaujímavé alternatívne palivo...

- CNG je alternatíva v zmysle plnohodnotnej možnosti, plnohodnotnej náhrady. Hoci sa to nezdá, môžme pokojne vedľa seba postaviť autá na CNG, benzín a naftu, porovnávať ich a prísť na to, že zemný plyn je ideálne palivo vo väčšine prípadov v pozemnej doprave. Preto sa už dnes mimoriadne úspešne využíva najmä v profesionálnych, firemných aplikáciách.

Najbežnejším argumentom proti CNG je málo čerpacích staníc. Je to tak?

- Áno, dnes je čerpacích staníc relatívne málo. Ale už teraz sa to nedá považovať za zásadný problém. Autá na CNG sú schopné spaľovať aj benzín, takže v prípade núdze sa vždy dá dôjsť k najbližšej čerpacej stanici. Sám som aktívny vodič služobného auta spaľujúceho CNG. Nastaviť si itinerár tak, aby som mohol tankovať, nie je nič, čo by si odo mňa žiadalo obrovské obete a znepríjemňovalo mi život.

Ako by ste povzbudili ľudí, ktorí stoja pred dilemou z druhej otázky?

- Kupujte autá na CNG. Sieť čerpacích staníc sa bude len rozširovať. Ak Vemex energo postaví štyri, bude to zároveň signál, aby vznikli ďalšie štyri prevádzkované našimi konkurentmi. Veci, ktoré sú na spadnutie, stačí iba postrčiť.

Mali by verejné inštitúcie aktívne zasadzovať v prospech CNG?

- Ak je verejným záujmom, aby sa zlepšilo ovzdušie, je treba pohon, ktorý produkuje najmenej emisií, preferovať. Teraz nemám na mysli dotácie pri kúpe, podpory pri prevádzke alebo rôzne daňové úľavy. Celkom by stačilo, aby autá na CNG mali parkovanie v centrách miest na verejných parkoviskách zadarmo. Za odmenu, že za nimi neostáva dymová clona.

Ešte špekulatívna otázka na záver. Nehrozí, že keď na CNG začne jazdiť kritická masa ľudí, pristúpia štáty na zvýšenie spotrebných daní zo zemného plynu?

-Spotrebná daň je už dnes ďaleko vyššia u nás ako u našich západných susedov, aj to je jeden z dôvodov pomalšieho rozbehu CNG na Slovensku. Pevne verím, že sa z toho poučíme a v budúcnosti nebudeme klásť prekážky niečomu, čo nám všetkým pomáha, je ekologické a ekonomické.

(Vojtech Hollan, snímky: Ladislav Vavro ml.)