Zákaznícky deň spoločnosti VEMEX ENERGO s.r.o.

V nádhernom prostrední kúpeľného mestečka Turčianske Teplice sa dňa 10.11.2016 uskutočnil zákaznícky deň našej spoločnosti. Pre zúčastnených partnerov a klientov VEMEX ENERGO bol pripravený zaujímavý odborný seminár zameraný na aktuálne témy v oblasti plynárenstva. Na začiatku prvého bloku prednášok osobne privítal všetkých zúčastnených konateľ spoločnosti Štefan Koman a zástupca materskej spoločnosti VEMEX s.r.o. Václav Lerch. Významnosť tejto akcie potvrdil aj svojou účasťou zástupca Slovenského plynárenského a naftového zväzu pán Peter Danovič.

Samotné prezentácie ako prvý svojou prednáškou o Liberalizácii trhu s plynom na Slovensku a pozíciu našej spoločnosti priblížil zákazníkom riaditeľ obchodu Jaroslav Škrabák.

Tatiana Hudaková (Manažér Back Office) sa vo svojej prezentácii venovala procesu Obchodnej a Technickej zmeny na SPP-distribúcii ako aj zmenám v tarifách za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, ktoré nadobudnú účinnosť 01. januára 2017.

Príspevok Jaroslava Marčoka, manažéra pre správu databáz a IS, bol zameraný na predstavenie zákazníckeho web portálu, ktorý odberateľom ponúka detailný prehľad o fakturácii a reálnej spotrebne na odberných miestach. Záverečná časť prednášky bola venovaná praktickým otázkam týkajúcich sa navyšovania DMM, ZM, prolongácie distribučnej kapacity, či procesu pripájania do distribučnej siete.

Druhý blok programu otvoril svojou prednáškou Perspektíva vývoja trhu z pohľadu obchodníka na Slovensku, riaditeľ nákupu Mário Matušinec. Okrem iného sa venoval aj faktorom vplývajúcim na vývoj cien komodity zemný plyn v poslednom období.

Pridanou hodnotou pre všetkých zúčastnených boli prednášky hostí, ktorí prijali naše pozvanie aktívne sa zúčastniť na odbornom seminári.

Ako prvý vystúpil Michal Briatka zo spoločnosti eustream, a.s. s príspevkom o aktuálnych výzvach v preprave zemného plynu a plánovaných projektoch. Možnostiach využitia prepravy cez územie Slovenskej republiky a predstavil aj projekt East Ring, ktorý je v poslednej dobe veľmi skloňovaný.

Prednáškovú časť Odborného seminára uzavrel Peter Galgoci (ČSOB a.s.) so svojou prednáškou o finančných trhoch a ich dopade na ceny energií.

Oficiálnu časť konferencie svojim zhodnotením vzájomnej dlhodobej spolupráce v krátkom príspevku predniesol zástupca spoločnosti Wienerberger pán Richard Slavík, ktorý vysoko hodnotil vzájomnú participáciu v oblasti ochrany životného prostredia a to konkrétne v podobe rozvoja CNG a jeho využívania vo vnútropodnikovej doprave.

Spoločnosť VEMEX ENERGO chce touto cestou ešte raz poďakovať svojim zákazníkom za účasť na Zákazníckom dni ako aj za prejavenú dôveru.  

Náš tím sa na Vás všetkých teší v roku 2017 na ďalšom ročníku zákazníckeho dňa, na ktorý Vás už dnes srdečne pozývame.