Vemex na CONECO/RACIOENERGIA 2017

V dňoch 22.-25. marca 2017 sa v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave uskutočnil už 38. ročník veľtrhu CONECO RACIOENERGIA. Rovnako ako po minulé roky aj tento rok sa veľtrhu zúčastnila spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o..

                Návštevníci stánku VEMEX ENERGO mali možnosť prediskutovať aktuálne otázky a témy z oblasti energetiky, či možností dodávok zemného plynu koncovým odberateľom.

Počas veľtrhu sa zároveň uskutočnil už 5. ročník zákazníckeho dňa, na ktorom mali naši zákazníci možnosť stretnúť so zástupcami spoločnosti VEMEX ENERGO s.r.o. a spoločne prediskutovať pozitíva spolupráce, poprípade sa venovať pracovným otázkam súvisiacim s dodávkou komodity zemné plyn. Našu účasť na výstave hodnotíme vysoko pozitívne, hlavným mottom našej účasti bol zákaznícky orientovaným prístup a tento cieľ bol splnený.

                V spolupráci s našim partnerom Slovenské liečebné kúpele Piešťany sme si tento krát pripravili pre všetkých návštevníkov aj prekvapenie vo forme súťaže o kúpeľné pobyty. Žrebovanie výhercov sa uskutočnilo dňa 27.3.2017 v sídle našej spoločnosti, tí boli obratom informovaní o zlosovaní a pobytové poukazy sú už v rukách šťastných výhercov. Touto cestou im srdečne blahoželáme a želáme príjemný pobyt.

Veľké poďakovanie patrí všetkým našim zákazníkom a obchodným partnerom, ktorí nás počas konania výstavy podporili svojou účasťou a tešíme sa na Vás aj v roku 2018.