Organizácia medzinárodného kongresu EUROPEAN BUSINESS CONGRESS dňa 1.2.2012 v Rajeckých Tepliciach.

Spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o. sa podieľala ako spoluorganizátor na významnom zasadaní pracovnej skupiny, zaoberajúcej sa Ekológiou a Zdravotníctvom, medzinárodnej organizácie EUROPEAN BUSINESS CONGRESS, (EBC), ktoré sa uskutočnilo dňa 1.2.2012 v kúpeľoch Rajecké Teplice.

Je to prvé zasadanie tak významnej skupiny EBC na území Slovenskej republiky, ktorej súčasťou sú také spoločnosti ako OAO Gazprom, Deutche Bank, E.ON Rurgas AG, Overgas Inc., Wintershall Holding AG, Siemens, ENI, Nestle a mnoho ďalších popredných svetových firiem.

Účastníci zasadania boli z viacerých krajín ako Ruskej federácie, Bulharska, Srbska alebo Českej republiky. Medzi vystupujúcimi boli Mikhail Putin, OAO Gazprom, Alexander Ishkov, OAO Gazprom, exminister životného prostredia Českej republiky pán Miloš Kužvart, Prof. Alexander Chirkov, ktorý ako prvý transplantoval srdce v Bulharsku taktiež aj predsedníčka komisie Sleta Blagova, Overgas Inc., ktorá vyslovila spokojnosť a slová uznania s pracovným prostredím a príjemnou atmosférou.

V mene našej spoločnosti VEMEX ENERGO si dovoľujeme vysloviť úprimné ďakujem Slovenským liečebným kúpeľom Rajecké Teplice, a.s. a všetkým zúčastneným.

Tešíme sa na rozvíjajúcu sa spoluprácu a opätovné vrúcne privítanie zástupcov EBC na Slovensku.