Úspešná prezentácia spoločnosti na výstave CONECO RACIOENERGIA 27.3.-31.3.2012

Spoločnosť VEMEX ENERGO bola jedným z 500 vystavovateľov na medzinárodnej výstave CONECO RACIOENERGIA, ktorá sa uskutočnila koncom marca 2012. Jednu z najväčších výstav v regióne si prišlo do Bratislavy pozrieť skoro 100.000 spokojných návštevníkov.

Dňa 29.3.2012 organizovala naša spoločnosť odborný seminár zameraný na liberalizáciu trhu na území Slovenskej Republiky. Úvodné slovo spojené s privítaním účastníkov patrilo Ing. Alexandrovi Rozinovi, generálnemu riaditeľovi výstaviska Incheba, za čo mu ďakujeme.

Medzi vystupujúcimi boli generálny riaditeľ Ing. Štefan Koman, ktorého slová boli zamerané na pôsobenie spoločnosti VEMEX ENERGO na Slovenskom trhu a jeho vízie do budúcnosti, Ruský GAZPROM Export zastupoval pán Ing. Evgenij Kashitsyn, o Liberalizácii trhu so zemným plynom v Českej Republike do Bratislavy prišiel porozprávať pán Ing. Jaroslav Horych, riaditeľ národného predaja materskej spoločnosti VEMEX s.r.o.
Zaujímavá prednáška o CNG v podaní Ing. Huga Kysilku, marketingového riaditeľa VEMEX s.r.o, oslovila všetkých zúčastnených. Vedúci obchodu spoločnosti VEMEX ENERGO Ing. Mário Matušinec odprezentoval novú internetovú stránku a ďalej sa zameral na aktuálny cenový vývoj zemného plynu spojený s načasovaním vhodného okamihu pre uzatvorenie zmlúv.
Na záver odbornej konferencie vystúpil Ing. Milan Orlovský, konateľ spoločnosti KOOR s.r.o., ktorého prednáška sa zaoberala využívaním nových technológií spojených s výhodami odberu zemného plynu.

Všetci zúčastnený sa po krátkom občerstvení presunuli do stánku spoločnosti, kde ich čakalo príjemné prekvapenie vo forme degustácie slovenských vín z Tokajskej a Modranskej oblasti od spoločnosti ELESKO.

Celková účasť našej spoločnosti na tejto medzinárodnej výstave bola hodnotená veľmi kladne a náš cieľ, ktorým bolo zviditeľnenie a hlavne priblíženie sa našim zákazníkom a partnerom bol naplnený na 100%.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu a tešíme sa opäť o rok.