Profil spoločnosti

Spoločnosť VEMEX ENERGO s.r.o. bola založená v roku 2003 a od svojho vzniku sa zameriava na energetický sektor.
V roku 2003 sme získali licenciu na obchodovanie so zemným plynom a licenciu na obchodovanie s elektrinou.

Sme dcérskou spoločnosťou VEMEX s.r.o. ,významného dodávateľa zemného plynu na území Českej republiky.
Spoločnosť VEMEX s.r.o. má uzatvorený dlhoročný kontrakt na dodávku zemného plynu so spoločnosťou OOO Gazprom Export Moskva.

V roku 2013 má naša materská spoločnosť 12,50% podiel na Českom trhu a zastáva pozíciu 3. najväčšieho dodávateľa plynu.

VEMEX ENERGO je dynamická spoločnosť s tímom kvalifikovaných odborníkov a svojou snahou o rozšírenie používania zemného plynu prispievame k zvyšovaniu komfortu spotrebiteľa ako aj k skvalitňovaniu životného prostredia. Poskytujeme výhodné podmienky dodávky zemného plynu pre klientov s odbernými miestami v bývalom Československu. Našim cieľom je ponúknuť našim zákazníkom kvalitné služby, stať sa stabilným a spoľahlivých dodávateľom tejto komodity na území Slovenskej a Českej republiky.