2013_Obchodné podmienky Rozhodnutie URSO č.0033-2013-P-OP