2014_Obchodné podmienky Rozhodnutie URSO č.0056-2013-P-OP